پرش به محتوا
خانه » تعمیرات

تعمیرات

Lorenz Metal Detector

تعمیر فلزیاب لورنز|شرکت گوهرباستان|09134442721

تعمیر فلزیاب لورنز|شرکت گوهرباستان|09134442721

 

تعمیر فلزیاب لورنز|شرکت گوهرباستان|09134442721

بررسی کامل دستگاه فلزیاب لورنز زد وان

دستگاه فلزیابLORENZ Z1 محصول شرکت لورنز آلمان میباشد و انواع تست های کنترل کیفی محصول
را با موفقیت پشت سر گذاشته و دارای تاییدیه معتبر CE می باشد.

ادامه »تعمیر فلزیاب لورنز|شرکت گوهرباستان|09134442721

Metal Detector Repairs

تعمیرات فلزیاب|گوهرباستان |09134442721

تعمیرات فلزیاب|گوهرباستان |09134442721

تعمیر فلزیاب

برای تعمیر فلزیاب خود به هر تعمیرکاری و یا رادیو تلویزیون سازی مراجعه نکنید.

و هر کسی ادعای تعمیر کردن و یا مهندس بودن را کرد اطمینان نکنید.
ادامه »تعمیرات فلزیاب|گوهرباستان |09134442721