پرش به محتوا
خانه » اسکنرتصویری جت اسکن

اسکنرتصویری جت اسکن

Scannerjet Scanner z16 v200

اسکنرجت اسکن z16 v200|گوهرباستان|09134442721

 اسکنرجت اسکن z16 v200|گوهرباستان|09134442721

اسکنرجت اسکن z16 v200|گوهرباستان|09134442721

جت اسکن z16 v200 ،ویدیو و گرادیومتر حرفه ای با قابلیت ارسال دیتا بدون سیم

شناسایی انواع خاک به صورت انومات و انواع فلزات و حفره ها و اتاقک ها قابلیت کارکرد عمودی (دیواره )
ادامه »اسکنرجت اسکن z16 v200|گوهرباستان|09134442721