پرش به محتوا

مقالات

فیشر FX3 Ferro-Magnetic Locator

فیشر FX3 Ferro-Magnetic Locator

خرید ردیاب BIONIC X4

خرید ردیاب BIONIC X4

معرفی ردیاب MES-X1

معرفی ردیاب MES-X1

فروش فلزیاب GOLD SCAN

فروش فلزیاب GOLD SCAN

خرید فلزیاب گرت پرو پونتر

خرید فلزیاب گرت پرو پونتر

فلزیاب ژئو اسکن دو بعدی

فلزیاب ژئو اسکن دو بعدی

فلزیاب GOLD STAR

فلزیاب GOLD STAR

معرفی فلزیابJEO TECH

معرفی فلزیابJEO TECH

فروش فلزیاب TESORO TEJON

فروش فلزیاب TESORO TEJON

خرید فلزیابSPECTRA

خرید فلزیابSPECTRA

فلزیاب Gold Labor Au 79

فلزیاب Gold Labor Au 79

علامت V در دفینه یابی

علامت V در دفینه یابی

فروش فلزیاب land craft

فروش فلزیاب land craft

معرفی ردیاب چرخشی کادیلاک

معرفی ردیاب چرخشی کادیلاک

خریدنقطه زن BR Royal Basic

خریدنقطه زن BR Royal Basic

فروش سنسور FLC 100

سنسور FLC 100

ردیاب TA 108

ردیاب TA 108

معرفی فلزیاب Rover Deluxe

معرفی فلزیاب Rover Deluxe

خرید فلزیاب Magnus Powerfull

خرید فلزیاب Magnus Powerfull

فروش فلزیاب GPA 3000 XS

فروش فلزیاب GPA 3000 XS

خرید فلزیاب SLICER

خرید فلزیاب SLICER

فلزیاب VELOX ONE

فلزیاب VELOX ONE

معرفی طلایاب Force Gold

معرفی طلایاب Force Gold

فروش فلزیاب Invenio

فروش فلزیاب Invenio

خرید فلزیاب Teknetics Omega 8500

خرید فلزیاب Teknetics Omega 8500

خریدفلزیاب PRO-FIND 35

خریدفلزیاب PRO-FIND 35

معرفی گنج یاب Gepard-GPR

معرفی گنج یاب Gepard-GPR

فلزیاب گرتsea hunter

فلزیاب گرتsea hunter

فروش فلزیاب وایتس MX7

فروش فلزیاب وایتس MX7

خرید فلزیاب Fors Tech

خرید فلزیاب Fors Tech

نمادشیر در گنج یابی

نمادشیر در گنج یابی

معرفی فلزیاب VELOX ONE

 معرفی فلزیاب VELOX ONE

فروش ردیاب PPL

فروش ردیاب PPL

فلریاب لورنز دیپ مکس Z1

فلریاب لورنز دیپ مکس Z1

خرید ردیاب DF CROWN

خرید ردیاب DF CROWN

خرید فلزیاب CZ 3D

خرید فلزیاب CZ 3D

فلزیاب NEW pulse

فلزیاب NEW pulse

معرفی نقطه زن MD3010ii

معرفی نقطه زن MD3010ii

فروش فلزیاب وایتس MX7

فروش فلزیاب وایتس MX7

خرید فلزیاب الکتروسکوپ 301

خرید فلزیاب الکتروسکوپ 301

فروش فلزیاب F3 UXO

فروش فلزیاب F3 UXO

معرفی فلزیاب Deep Pro 109

معرفی فلزیاب Deep Pro 109

فروش ردیاب MOLE PROSPECTOR

فروش ردیاب MOLE PROSPECTOR

فلزیاب Zalotta russian

فلزیاب Zalotta russian

خرید فلزیاب ACE 400

خرید فلزیاب ACE 400

 معرفی فلزیاب RD 1000

 معرفی فلزیاب RD 1000

فروش فلزیاب CS1220XD

فروش فلزیاب CS1220XD

فروش فلزیاب AKA SIGNUM MFD

فروش فلزیاب AKA SIGNUM MFD

خرید فلزیاب imager 20000

خرید فلزیاب imager 20000

خریدفلزیاب جی پی آر مالا

خریدفلزیاب جی پی آر مالا

معرفی اسکنر EXPANDER GOL

معرفی اسکنر EXPANDER GOL

فروش فلزیاب T6

فروش فلزیاب T6

فروش فلزیاب CS990XD

فروش فلزیاب CS990XD

خرید فلزیاب CS4PI

خرید فلزیاب CS4PI

خرید فلزیاب Garrett AT Pro

 خرید فلزیاب Garrett AT Pro

فروش فلزیاب zinco 5000

فروش فلزیاب zinco 5000

معرفی ردیاب TARGET 330

معرفی ردیاب TARGET 330

خرید نقطه زن Delta pulse 3S

 خرید نقطه زن Delta pulse 3S

فروش اسکنر REMIX GPR

فروش اسکنر REMIX GPR

معرفی فلزیاب HEADHUNTER PIRATE

معرفی فلزیاب HEADHUNTER PIRATE

خرید فلزیاب CS1220XD

خرید فلزیاب CS1220XD

معرفی فلزیاب TIGER SHARK

معرفی فلزیاب TIGER SHARK

خرید ردیاب ST3000

خرید ردیاب ST3000

فروش فلزیاب AEMP-14

 فروش فلزیاب AEMP-14

خرید گرت آمریکا مدل AT Gold

 خرید گرت آمریکا مدل AT Gold

فلزیاب ماین اورو برزیل مدل FG80

فلزیاب ماین اورو برزیل مدل FG80

خرید فلزیاب پالسی MX400

 خرید فلزیاب پالسی MX400

معرفی فلزیاب DEEP MASTER X5

معرفی فلزیاب DEEP MASTER X5

خرید ردیاب ایکس فایندر

خرید ردیاب ایکس فایندر

خرید فلزیاب اکوناوکس

خرید فلزیاب اکوناوکس

فروش فلزیاب و گنج یاب دیسکاور ۲۵۰۰۰

 فروش فلزیاب و گنج یاب دیسکاور ۲۵۰۰۰

خرید فلزیاب ای اکس پی EXP4500

خرید فلزیاب ای اکس پی EXP4500

خرید فلزیاب انیونیو Invenio

 خرید فلزیاب انیونیو Invenio

تفاوت زوم ایکس ۹ با تام ایکس ۶۰

تفاوت زوم ایکس ۹ با تام ایکس ۶۰

خرید فلزیاب Vanquish

خرید فلزیاب Vanquish

فروش ردیاب طلا فرکانسی M2R

 فروش ردیاب طلا فرکانسی M2R

خرید ردیاب ZOND T 04

 خرید ردیاب ZOND T 04

خرید فلزیاب ctx 3030

 خرید فلزیاب ctx 3030

خرید اسکنر تصویری وگا

خرید اسکنر تصویری وگا

خرید فلزیاب کینگ 7

 خرید فلزیاب کینگ 7

فروش فلزیاب حرفه ای DVA 3 PRO

فروش فلزیاب حرفه ای DVA 3 PRO

خریدفلزیاب پرومتالین prometalin

خریدفلزیاب پرومتالین prometalin

خرید فلزیاب GOLDEN SENS

خرید فلزیاب GOLDEN SENS

خریدفلزیاب CS1220XD

خریدفلزیاب CS1220XD

فروش نقطه زن تصویری PROTON ELIC LB-4

فروش نقطه زن تصویری PROTON ELIC LB-4

خرید فلزیاب تایگر

خرید فلزیاب تایگر

معرفی دستگاه فلزیاب Aragon

معرفی دستگاه فلزیاب Aragon

فروش فلزیاب تصویری المانتال مولتی

فروش فلزیاب تصویری المانتال مولتی

خریددستگاه Deephunter

خریددستگاه Deephunter

خرید دستگاه LASER SCANNER

خرید دستگاه LASER SCANNER

فروش ردیاب آکومستر پرو

فروش ردیاب آکومستر پرو

فروش فلزیاب ریسرگولد

فروش فلزیاب ریسرگولد

خریدفلزیاب اکوناوکس

خریدفلزیاب اکوناوکس

فروش فلزیاب گلد مانستر

فروش فلزیاب گلد مانستر

خریدفلزیاب تصویری رانبوت پلاس

خریدفلزیاب تصویری رانبوت پلاس

فروش طلایاب لوکاتورز ایکس 6

فروش طلایاب لوکاتورز ایکس 6

فروش فلزیاب تصویری ترو ویدوی ۳ بعدی

فروش فلزیاب تصویری ترو ویدوی ۳ بعدی

خرید فلزیاب ریسرگولد

خرید فلزیاب ریسرگولد

خرید فلزیاب روور سی ۲

خرید فلزیاب روور سی ۲

فروش اسکنرجت اسکن Z8 V200

فروش اسکنرجت اسکن Z8 V200

خرید فلزیاب نوکتا انفیبیو

 خرید فلزیاب نوکتا انفیبیو

فلزیاب لامینوس

فلزیاب لامینوس

خرید فلزیاب گلدماینرx2

 خرید فلزیاب گلدماینرx2

فروش ردیاب ایکس فایندر

فروش ردیاب ایکس فایندر

فلزیاب ایتراک E-TRAC

فلزیاب ایتراک E-TRAC

خرید دستگاه فلزیاب LORENZ Z1

خرید دستگاه فلزیاب LORENZ Z1

خرید فلزیاب ایمیجر25000

 خرید فلزیاب ایمیجر25000

خریدفلزیاب GEX8500

خریدفلزیاب GEX8500

خریداسکنرجت اسکن z16 v200

خریداسکنرجت اسکن z16 v200

خریدفلزیاب تی سیکس

خریدفلزیاب تی سیکس

خرید فلزیاب روور سی 2

خرید فلزیاب روور سی 2

نماد نعل اسب در گنج یابی

نماد نعل اسب در گنج یابی

خرید فلزیاب Okm Roverc Deluxe

 خرید فلزیاب Okm Roverc Deluxe

فروش دستگاه PMR 2

فروش دستگاه PMR 2

فروش ردیاب رادار گولد

فروش ردیاب رادار گولد

بهترین ردیاب و شعاع زن موجود در ایران

بهترین ردیاب و شعاع زن موجود در ایران

مقایسه ردیاب گلد هانتر با تام ایکس 60

مقایسه ردیاب گلد هانتر با تام ایکس 60

خرید ردیاب تام ایکس 60

خرید ردیاب تام ایکس 60

برترین فلزیاب های موجود در ایران

برترین فلزیاب های موجود در ایران

فلزیاب مورگان MS5000

فلزیاب مورگان MS5000

معرفی فلزیاب های برتر دنیا

 معرفی فلزیاب های برتر دنیا

خرید اسکوپ اسکن

 خرید اسکوپ اسکن

معرفی لایو سنسور

معرفی لایو سنسور

فروش اسکنر جی ام دی پرو پلاس

فروش اسکنر جی ام دی پرو پلاس

فروش دستگاه نقطه زن Garrett Apex

فروش دستگاه نقطه زن Garrett Apex

علامت انسان خوابیده در دفینه

علامت انسان خوابیده در دفینه

خریدفلزیاب لورنز

خریدفلزیاب لورنز

فروش فلزیاب اسکوپر

فروش فلزیاب اسکوپر

معرفی شاقول ابن سینا

معرفی شاقول ابن سینا

اموزش شکستن ساروج

اموزش شکستن ساروج

علامت مثلث سه نقطه

علامت مثلث سه نقطه

علامت کوزه در گنج یابی

علامت کوزه در گنج یابی

خرید ردیاب سوپر آلان تاراما

خرید ردیاب سوپر آلان تاراما

فلزیاب Okm Roverc Deluxe

فلزیاب Okm Roverc Deluxe

استفاده از ردیاب تام ایکس TOM X60

استفاده از ردیاب تام ایکس TOM X60

فروش فلزیاب جی پی زد gpz 7000

فروش فلزیاب جی پی زد gpz 7000

خرید فلزیاب BILU FINDER

خرید فلزیاب BILU FINDER

نماد آهو و گوزن در گنج یابی

نماد آهو و گوزن در گنج یابی

نماد ردپای انسان در گنج یابی

نماد ردپای انسان در گنج یابی

خرید فلزیاب GPX 5000

خرید فلزیاب GPX 5000

فلزیاب تی اس هشت هزار

فلزیاب تی اس هشت هزار

نشانه مثلث سه نقطه

نشانه مثلث سه نقطه

فلزیاب ونکویش Vanquish ماینلب

فلزیاب ونکویش Vanquish ماینلب

فروش سوپرسنسورokm

فروش سوپرسنسورokm

خرید فلزیاب Deephunter

خرید فلزیاب Deephunter

شکستن ساروج

شکستن ساروج

نشانه کوزه در گنج یابی

نشانه کوزه در گنج یابی

خرید فلزیاب پروتون الیچ Proton ELIC

خرید فلزیاب پروتون الیچ Proton ELIC

فروش گنجیاب GMD PRO PLUS

فروش گنجیاب GMD PRO PLUS

فروش فلزیاب GARRETT AT PRO

فروش فلزیاب GARRETT AT PRO

نماد و نشانه گنج مخفی درختان

نماد و نشانه گنج مخفی درختان

خرید فلزیاب لورنز زد 1 LORENZ Z1

خرید فلزیاب لورنز زد 1 LORENZ Z1

فروش فلزیاب پروتون الیچ Proton ELIC

فروش فلزیاب پروتون الیچ Proton ELIC

خرید فلزیاب Deep Finders Golden Age

خرید فلزیاب Deep Finders Golden Age

فروش فلزیاب VANQUISH 540

فروش فلزیاب VANQUISH 540

فروش فلزیاب OKM eXp 4500

فروش فلزیاب OKM eXp 4500

فروش فلزیاب T1

فروش فلزیاب T1

خرید اسکنر SCOOP SCASN

خرید اسکنر SCOOP SCASN

خرید اسکنر جی ام دی پرو

خرید اسکنر جی ام دی پرو

فروش فلزیاب تی اس8000

فروش فلزیاب تی اس8000

فروش فلزیاب ایمیجکت پرو

فروش فلزیاب ایمیجکت پرو

فروش ردیاب AKS

فروش ردیاب AKS

اسکنر SCOOP SCASN

اسکنر SCOOP SCASN

خرید فلزیاب جی پی زد 7000

خرید فلزیاب جی پی زد 7000

فروش فلریاب ts8000

فروش فلریاب ts8000

خرید فلزیاب GARRETT ATX

خرید فلزیاب GARRETT ATX

شاقول چیست؟

شاقول چیست؟

نقطه زن بلک هاوک R3

نقطه زن بلک هاوک R3   نقطه زن بلک هاوک R3 نقطه زن بلک هاوک تولید شرکت او کی ام کشور آلمان   قابلیت های نقطه زن بلک هاوک R3 كل وزن- lbs 2/2 (1 كيلوگرم) فركانس- 600 مگاهرتز دوسال گارانتي تفكيك فلزات آهني از غيرآهني عمق کاوش واقعی 2/5 متر انتخاب شارژر ماشيني 12… ادامه »نقطه زن بلک هاوک R3

فلزیاب نقطه زن Pimax2

فلزیاب نقطه زن Pimax2 فلزیاب نقطه زن Pimax2 فلزیاب نقطه زن Pimax2 قادر به تشخیص فلزات و حفره می باشد. با سیستم پالسی پیشرفته این دستگاه قادرخواهید بود، در همه نوع زمین و خاک بدون از دست دادن عمق کاوش بکنید. با حالت آنالیز خاک به سیستم های آشکار سازی پالسی یک بعد جدید به… ادامه »فلزیاب نقطه زن Pimax2

فلزیاب لورنز Z2

فلزیاب لورنز Z2   فلزیاب لورنز Z2 یک فلزیاب تازه منتشر شده از شرکت لورنز – آلمان است. این دستگاه بر اساس فلزیاب لورنز Z1 موفق ساخته شده است، اما با ویژگی های جدید و عملکرد پیشرفته. فلزیاب لورنز Z2 طراحی و توسعه یافته تا ویژگی های جدید یا پیشرفته ای مانند حساسیت بالا، عمق… ادامه »فلزیاب لورنز Z2

فلزیاب go find 66

فلزیاب go find 66 فلزیاب go find 66 فلزیاب go find 66  ساخت ماینلب از سری گو فایند استرالیا میباشد. با این طلایاب کاملاً جدید گنجیابی را به طور حرفه ای شروع کنید و ثروت را پیدا کنید. یک آشکارساز جمع و جور برای مبتدیان که از نظر عملکرد عالی است. با چهار حالت Find،… ادامه »فلزیاب go find 66

فلزیاب لورنز زد LORENZ Z1

فلزیاب لورنز زد LORENZ Z1 فلزیاب لورنز زد LORENZ Z1 این فلزیاب جدید ترین محصول شرکت لورنز در سال 2013-2014 بوده. دستگاه فلزیاب لورنز زد LORENZ Z1Z1 دارای 2 لوپ دیسکی 35 سانتی متری اورجینال و ضد آب و کویل 120*120 میباشد.   معرفی فلزیاب لورنز زد LORENZ Z1 فلزیاب LORENZ Z1 به دلیل داشتن… ادامه »فلزیاب لورنز زد LORENZ Z1

فلزیاب جی پی ایکس 4500

فلزیاب جی پی ایکس 4500 حوه کار با فلزیاب جی پی ایکس 4500 یک طلایاب با چندین گزینه و عملکرد خوب می‌باشد. با استفاده از فناوری های چندمنظوره برتر (MPS) ، فناوری ولتاژ دوگانه (DVT) و تنظیم الکترونیکی زمانبندی هوشمند (SETA) ، به سطح کاوش بالاتر و عمیق تر از فلزیاب های پالس القایی PI… ادامه »فلزیاب جی پی ایکس 4500

فلزیاب ریلایک استریکر

فلزیاب ریلایک استریکر   فلزیاب ریلایک استریکر Detech Relic Striker ساخت شرکت دیتچ بلغارستان است . این فلزیاب به دلیل حساسیت بالایی که دارد می تواند انواع فلزات مختلف را به طور دقیق تشخیص دهد. این فلزیاب یک میدان مغناطیسی در اطراف دیسک جستجوگر خود ایجاد می کند. در زمانی که جسم فلزی در محدوده… ادامه »فلزیاب ریلایک استریکر

گنجیاب TS8000

گنجیاب TS8000   گنجیاب TS8000 عمق کاوش ۶ متر واقعی با سیستم متال دتکتور، امکان شناسایی دقیق عمق هدف بصورت عددی و جزو برترین نقطه زن پالسی با تکنولوژی SLF در جهان می باشد . توانایی تشخیص و تفکیک فلزات مانند طلا,نقره,مس,برنز,و … به صورت دقیق با کد یا گراف را دارد. دارای توانایی کار… ادامه »گنجیاب TS8000

فلزیاب اکوناکس EQUINOX 800

فلزیاب اکوناکس EQUINOX 800 فلزیاب اکوناکس EQUINOX 800 محصول سال 2019 شرکت مینلب ساخت کشور استرالیا بهترین کارایی در حذف ذرات   ویژگی های فلزیاب اکوناکس EQUINOX 800 دارای سیستم کارکرد پالسی VLF می باشد،که یک سیستم قدرتمند نقطه زن می باشد. به دلیل اینکه وزن کمی دارددر بین کاربران و شکارچیان گنج محبوبیت بسزایی… ادامه »فلزیاب اکوناکس EQUINOX 800

نمایندگی فلزیاب دستی

نمایندگی فلزیاب دستی نمایندگی فلزیاب دستی این دستگاه قلمی کوچک برای ردیابی و تشخیص دقیق مکان فلزات کاربرد دارد و از استانداردهای محیطی مختلف برخوردار هست. این محصول ضد نفوذ آب تا عمق ۳ متر است.   دیگر مشخصات پین پوینتر: قابلیت جستجو در مناطق محیطی مختلف از زمینهای معدنی و سواحل سنجش مقدار فاصله… ادامه »نمایندگی فلزیاب دستی

نقطه زن جی پی زد 7000

نقطه زن جی پی زد 7000 نقطه زن جی پی زد 7000، از جدیدترین فن آوری ساخته شده است. از عمده قابلیت های جی پی زد ۷۰۰۰ | GPZ 7000 میتوان به بی صدا بودن، GPS یکپارچه و یک پلتفرم ضدآب اشاره کرد. جی پی زد ۷۰۰۰ با عمق و حساسیت بالا و با صفحه… ادامه »نقطه زن جی پی زد 7000

فلزیاب جی پی ایکس 5000

فلزیاب جی پی ایکس 5000 با ویژگی های بیشتر و توابع بسیار ، جی پی ایکس ۵۰۰۰ | GPX 5000 تبدیل به دومین آشکار ساز طلا در جهان شده است. جی پی ایکس ۵۰۰۰ | GPX 5000 یک معیار بالا در تشخیص طلا است.با استفاده از فناوری های منحصر به فرد ، سنسور های چند… ادامه »فلزیاب جی پی ایکس 5000

فروش فلزیاب آنفیبیو

فروش فلزیاب آنفیبیو فروش فلزیاب آنفیبیو بررسی کامل و جامع فلزیاب ضد آب Nokta Makro Anfibio محصول مشترک شرکت ماکرو و نوکتا ترکیه. فلزیاب آنفیبیو – ANFIBIO  یک مدل فلزیاب چند فرکانسی است که می تواند در یکی از سه فرکانس ۵ کیلوهرتز، ۱۴ کیلوهرتز و ۲۰ کیلوهرتز کار کند. این مدل برتر در سری… ادامه »فروش فلزیاب آنفیبیو

فلزیاب GARRETT ATX

فلزیاب GARRETT ATX فلزیاب GARRETT ATX محصول  آمریکا بوده و یک فلزیاب چند فرکانسه و فوق العاده حساس نبست به هدف می باشد که در هر شرایط جوی و محیط قابل استفاده است. ATX با عملکرد صوتی خود قدرت سیگنال مورد نظر را شناسایی میکند به عنوان مثال صدای بزرگ سیگنالهای قوی با صدای بلند… ادامه »فلزیاب GARRETT ATX

خرید دستگاه نقطه زن Garrett Apex

خرید دستگاه نقطه زن Garrett Apex خرید دستگاه نقطه زن Garrett Apex دستگاه نقطه Garrett Apex یکی از جدیدترین محصولات کمپانی آمریکایی Garrett از سری ACE می باشد. این تفنگ نقطه ای قدرتمند با عملکرد عالی خود به انتخابی مناسب برای کاوشگران مبتدی تا حرفه ای تبدیل شده است و با ویژگی های منحصر به… ادامه »خرید دستگاه نقطه زن Garrett Apex

خرید ردیاب شعاع زن و نقطه زن گولدماینر

خرید ردیاب شعاع زن و نقطه زن گولدماینر

فروش ردیاب مکزیکی AKS

فروش ردیاب مکزیکی AKS

کاربرد دستگاه فلزیاب و نحوه کار با آن

کاربرد دستگاه فلزیاب و نحوه کار با آن

فروش فلزیاب بلک هاوک R3

فروش فلزیاب بلک هاوک R3

شاقول ابن سینا

شاقول ابن سینا

فلزیاب GARRETT AT PRO

فلزیاب GARRETT AT PRO

خرید فلزیاب go find 66

خرید فلزیاب go find 66

نمایندگی فلزیاب T1

نمایندگی فلزیاب T1

خرید فلزیاب ماین استار

خرید فلزیاب ماین استار

خرید فلزیاب زینکو۵۰۰۰ zinco

خرید فلزیاب زینکو۵۰۰۰ zinco

خرید فلزیاب بلوفایندر

خرید فلزیاب بلوفایندر

خرید فلزیاب JEMENS

خرید فلزیاب JEMENS

خرید فلزیاب px 7000

خرید فلزیاب px 7000

خرید ردیاب آنتنی جیوه ای

خرید ردیاب آنتنی جیوه ای

خرید فلزیاب ایمیجکت پرو

خرید فلزیاب ایمیجکت پرو

خرید دستگاه زینکو ۵۰۰۰ zinco

خرید دستگاه زینکو ۵۰۰۰ zinco

خرید فلزیاب ونکویش ۵۴۰

خرید فلزیاب ونکویش ۵۴۰

فروش ردیاب پی ام آر پرو

فروش ردیاب پی ام آر پرو

خرید پروتون ۴ سنسوره

خرید پروتون ۴ سنسوره

فروش ردیاب LRL 1000 pro

فروش ردیاب LRL 1000 pro

فروش ردیاب LRL 1000

فروش ردیاب LRL 1000

خرید دستگاه طلایاب RACER

خرید دستگاه طلایاب RACER

تعمیر گنج یاب

تعمیر گنج یاب

خرید فلزیاب اسکوپر

خرید فلزیاب اسکوپر

خرید فلزیاب vega gs pro

خرید فلزیاب vega gs pro

فروش فلزیاب گرت ATX

فروش فلزیاب گرت ATX

فروش اسکنر جی ام دی پرو پلاس

فروش اسکنر جی ام دی پرو پلاس

خرید ردیاب Tomas 540

خرید ردیاب Tomas 540

فروش فلزیاب اکوناکس ۸۰۰

فروش فلزیاب اکوناکس ۸۰۰

فروش فلزیاب نوکتا پالس دایو

فروش فلزیاب نوکتا پالس دایو

خرید اسکنر مگنومتر دوسنسور

خرید اسکنر مگنومتر دوسنسور

فروش اسکنر shark 33000

فروش اسکنر shark 33000

خرید ردیاب کبری cobraz100

خرید ردیاب کبری cobraz100

خرید ردیاب آمریکایی THE REGULATOR

خرید ردیاب آمریکایی THE REGULATOR

خرید فلزیاب GOLDEN SENSE

خرید فلزیاب GOLDEN SENSE

خرید فلزیاب پی ایکس px7000

خرید فلزیاب پی ایکس px7000

فروش فلزیاب پروتون الیچ

فروش فلزیاب پروتون الیچ

خرید فلزیاب GARRETT AT PRO

خرید فلزیاب GARRETT AT PRO

بررسی ردیاب مکزیکی AKS

بررسی ردیاب مکزیکی AKS

خرید اسکنر GMD UJ 100

خرید اسکنر GMD UJ 100

خرید اسکنر سوپر سنسور ZW300PRO

خرید اسکنر سوپر سنسور ZW300PRO

خرید فلزیاب کبریz21

خرید فلزیاب کبریz21

خرید گنجیاب حرفه ای ts8000

خرید گنجیاب حرفه ای ts8000

فروش ردیاب AKS REAL GOLD

فروش ردیاب AKS REAL GOLD

راهنمایی در خرید فلزیاب

راهنمایی در خرید فلزیاب

فروش دستگاه Tm1

فروش دستگاه Tm1

فروش ردیاب ال آر ال ۱۰۰۰

فروش ردیاب ال آر ال ۱۰۰۰

خرید فلزیاب اکوناکس EQUINOX 800

خرید فلزیاب اکوناکس EQUINOX 800

خرید فلزیاب کره ای تی اس ۸۰۰۰

خرید فلزیاب کره ای تی اس ۸۰۰۰

خرید فلزیاب دیپ هانتر پرو

خرید فلزیاب دیپ هانتر پرو

خرید طلایاب ویکتور

خرید طلایاب ویکتور

خرید اسکنر GMD PRO PLUS

خرید اسکنر GMD PRO PLUS

خرید فلزیاب Nano G1000

خرید فلزیاب Nano G1000

خرید فلزیاب نوکتا پالس دایو Nokta PulseDive

خرید فلزیاب نوکتا پالس دایو Nokta PulseDive

خرید فلزیاب گرت ای تی ایکس آمریکا

خرید فلزیاب گرت ای تی ایکس آمریکا

نکات و ترفندهای فلزیاب که باید بدانید

نکات و ترفندهای فلزیاب که باید بدانید

خرید فلزیاب ۱۶سنسوره پروتون الیچ

خرید فلزیاب ۱۶سنسوره پروتون الیچ

قیمت ردیاب فرکانسی ویگور

قیمت ردیاب فرکانسی ویگور

قیمت لایو سنسور

قیمت لایو سنسور

خرید فلزیاب نقطه زن سیمپلکس

خرید فلزیاب نقطه زن سیمپلکس

خرید ردیاب گلد هانتر

خرید ردیاب گلد هانتر

خرید ردیاب GOLD LEGEND

خرید ردیاب GOLD LEGEND

خرید فلزیاب PROTON ELIC LB 4

خرید فلزیاب PROTON ELIC LB 4

خرید فلزیاب Vanquish 540 Pro

خرید فلزیاب Vanquish 540 Pro

شعاع زن AKS 3D

شعاع زن AKS 3D

خریدفلزیاب ایمپکت

خریدفلزیاب ایمپکت

خرید فلزیاب موبایلی

خرید فلزیاب موبایلی

خرید ردیاب مکزیکی AKS

خرید ردیاب مکزیکی AKS

خرید فلزیاب گرت ATX

خرید فلزیاب گرت ATX

خرید اسکنر جی ام دی پرو پلاس

خرید اسکنر جی ام دی پرو پلاس

خرید ردیاب AKS REAL GOLD

خرید ردیاب AKS REAL GOLD

خریدفلزیاب جی تی آر سونیک

خریدفلزیاب جی تی آر سونیک

خرید فلزیاب کماندر سی رابرتسون

خرید فلزیاب کماندر سی رابرتسون

خرید ردیاب پی ام آر پرو PMR PRO

خرید ردیاب پی ام آر پرو PMR PRO

اسکوپ اسکن SCOPE SCAN

اسکوپ اسکن SCOPE SCAN

اسکوپ اسکن SCOPE SCAN

اسکوپ اسکن SCOPE SCAN

خرید فلزیاب انفیبیو

خرید فلزیاب انفیبیو

خرید طلایاب تی اس۸۰۰۰

خرید طلایاب تی اس۸۰۰۰

خرید فلزیاب دستی

خرید فلزیاب دستی

تشخیص اورجینال بودن فلزیاب

تشخیص اورجینال بودن فلزیاب

فروش فلزیاب کارکرده تی۶

فروش فلزیاب کارکرده تی۶

فلزیاب نقطه زن سیمپلکس

فلزیاب نقطه زن سیمپلکس

فلزیاب ایمیجر ۲۵۰۰۰

فلزیاب ایمیجر ۲۵۰۰۰

ردیاب اکا اس ۷ آنتنه

 ردیاب اکا اس ۷ آنتنه

خرید دستگاه Tm1

خرید دستگاه Tm1   خرید دستگاه Tm1

خرید فلزیاب دست دوم

خرید فلزیاب دست دوم

فروش فلزیاب فول فایندر 3000

فروش فلزیاب فول فایندر 3000

خرید فلزیاب lorenz z1

خرید فلزیاب lorenz z1  

خرید فلزیاب GPX 4500

خرید فلزیاب GPX 4500

فلزیاب ایمپکت پرو ساخت Nokta ترکیه

فلزیاب ایمپکت پرو ساخت Nokta ترکیه

خرید ردیاب فرکانسی ویگور

خرید ردیاب فرکانسی ویگور

فلزیاب در افغانستان

خرید فلزیاب در افغانستان

خرید فلزیاب دستی

خرید فلزیاب دستی

خرید فلزیاب پروتون الیچ Proton Elic

خرید فلزیاب پروتون الیچ Proton Elic

خرید اسکنر شارک 33000

خرید اسکنر شارک 33000

خرید فلزیاب Teknetics Omega 8500

خرید فلزیاب Teknetics Omega 8500  

معرفی سوپر سنسور

معرفی سوپر سنسور  

تعمیر فلزیاب و گنج یاب

تعمیر فلزیاب و گنج یاب

خرید فلزیاب جی پی زد gpz 7000 ماینلب

خرید فلزیاب جی پی زد gpz 7000 ماینلب

فروش فلزیاب تی 5 T5

فروش فلزیاب تی 5 T5

فروش فلزیاب تی اس ۸۰۰۰

فروش فلزیاب تی اس ۸۰۰۰  

خرید ردیاب lrl 1000

خرید ردیاب lrl 1000

خرید اسکنر تصویری Scoper

خرید اسکنر تصویری Scoper

فروش ردیاب آنتنی خوراک خور

فروش ردیاب آنتنی خوراک خور  

فروش فلزیاب ونکویش ۵۴۰

فروش فلزیاب ونکویش ۵۴۰  

خرید فلزیاب فول فایندر full finder

خرید فلزیاب فول فایندر full finder  

فروش فلزیاب T6

فروش فلزیاب T6  

فروش فلزیاب ایمپکت پرو

فروش فلزیاب ایمپکت پرو  

خرید فلزیاب VANQUISH 540

خرید فلزیاب VANQUISH 540  

خرید فلزیاب DEEP MASTER X2

خرید فلزیاب DEEP MASTER X2  

فروش ردیاب Tomas 540

فروش ردیاب Tomas 540  

خرید ردیاب رادار گولد

خرید ردیاب رادار گولد  

خرید فلزیاب DEEP MASTER X5

خرید فلزیاب DEEP MASTER X5

خرید ردیاب LRL 1000 pro

خرید ردیاب LRL 1000 pro    

خرید ردیاب LRL 5000

خرید ردیاب LRL 5000  

فروش ردیاب aks هفت آنتن

فروش ردیاب aks هفت آنتن

خرید ردیاب فرکانسی LRL 1000

خرید ردیاب فرکانسی LRL 1000  

فروش ردیاب جیوه ای

فروش ردیاب جیوه ای  

خرید فلزیاب t1

خرید فلزیاب t1  

فروش ردیاب توماس 540

فروش ردیاب توماس 540  

خرید فلزیاب ts8000

خرید فلزیاب ts8000  

خرید فلزیاب DEEP MASTER X6

خرید فلزیاب DEEP MASTER X6

خرید فلزیاب FULL FINDER FF4000

خرید فلزیاب FULL FINDER FF4000  

خرید اسکنر سه بعدی GMD PRO

خرید اسکنر سه بعدی GMD PRO  

ردیاب جیوه ای

ردیاب جیوه ای  

فروش فلزیاب t1

فروش فلزیاب t1

خرید فلزیاب T6

خرید فلزیاب T6  

خرید فلزیاب GPZ 7000

خرید فلزیاب GPZ 7000

خرید فلزیاب GPX 5000

خرید فلزیاب GPX 5000  

خرید فلزیاب تی 5_T5

خرید فلزیاب تی 5_T5  

فروش فلزیاب سیمپلکس

فروش فلزیاب سیمپلکس  

خرید فلزیاب ایمپکت پرو

خرید فلزیاب ایمپکت پرو  

نمایندگی فلزیاب MINI ACCUMETER

نمایندگی فلزیاب MINI ACCUMETER  

خرید فلزیاب آنفیبیو

خرید فلزیاب آنفیبیو  

فروش فلزیاب لورنز z2

فروش فلزیاب لورنز z2  

نمایندگی فلزیاب Tesoro Cortes

نمایندگی فلزیاب Tesoro Cortes  

خرید فلزیاب لورنزz1

خرید فلزیاب لورنزz1  

فروش فلزیاب Super Scanner

فروش فلزیاب Super Scanner  

نمایندگی فلزیاب THUNDER STICK

نمایندگی فلزیاب THUNDER STICK  

نمایندگی فلزیاب Garrett Ace 300

نمایندگی فلزیاب Garrett Ace 300  

فروش فلزیاب Fisher F4

فروش فلزیاب Fisher F4  

خرید فلزیاب Fisher M-97

خرید فلزیاب Fisher M-97  

خرید فلزیاب Cibola

خرید فلزیاب Cibola  

فروش فلزیاب Fisher F4

فروش فلزیاب Fisher F4  

فروش فلزیاب Runabout

فروش فلزیاب Runabout  

فلزیاب GMT

فلزیاب GMT فلزیاب GMT

فلزیاب Whites Coinmaster

فلزیاب Whites Coinmaster فلزیاب Whites Coinmaster

دستگاه فلزیاب Whites Prizm

دستگاه فلزیاب Whites Prizm دستگاه فلزیاب Whites Prizm

نمایندگی ردیاب MES-X1

نمایندگی ردیاب MES-X1  

خرید فلزیاب TDI SL

خرید فلزیاب TDI SL  

فروش فلزیاب RELIC DETECTOR

فروش فلزیاب RELIC DETECTOR    

خرید فلزیاب AF103

خرید فلزیاب AF103  

فروش فلزیاب MX 5

فروش فلزیاب MX 5  

نمایندگی فلزیاب Trove Ultimate

نمایندگی فلزیاب Trove Ultimate  

نمایندگی فلزیاب Whites MX Sport

نمایندگی فلزیاب Whites MX Sport  

فلزیاب Okm Walk about Deluxe

فلزیاب Okm Walk about Deluxe فلزیاب Okm Walk about Deluxe دستگاه فلزیاب okm دستگاه “جی پی آر واک اباوت” از سری فیوچر ، مدل اصلاح شده دستگاه “روور سی” بوده و دارای یک صفحه مانیتور رنگی کوچک و واحد گیرنده ی ویدیویی داخلی می باشد. هنگام کاووش با این دستگاه شما می توانید همراه با… ادامه »فلزیاب Okm Walk about Deluxe

فلزیاب اوولوشن Evolution

فلزیاب اوولوشن Evolution فلزیاب اوولوشن Evolution اسکنر جدید ۳بعدی زمین به نام Evolution سیستمی عالی می باشد. این تشخیص دهنده عمیق گام دیگری را در تشخیص موقعیت فلزات به سمت جلو برداشته است. این یک ترکیب در عاملیت، طراحی ماشین آلات و طراحی های مربوط به آینده می باشد. این فلزیاب قوی دارای عملکردهای زیر میباشد: – میله… ادامه »فلزیاب اوولوشن Evolution

فلزیاب-Miner4

فلزیاب-Miner4 فلزیاب نظامی MINER4 با عمق نفوذ نامحدود ساخت کشور آلمان چه ویژگی هایی دارد؟ نقطه‌زن فلزیاب نظامی miner4 ساخت کشور آلمان میباشد. این دستگاه زمانی که در محدوده فلزات قرار میگیرد، سنسورهایش با صدای بوق یا با حرکت یک سوزن شروع به هشدار دادن می کنند. این ویژگی باعث می شود که بیشترین کاربرد… ادامه »فلزیاب-Miner4

فلزیاب EMFAD – UG12 PRO

فلزیاب EMFAD – UG12 PRO مشخصات و امکانات فلزیاب EMFAD – UG12 PRO – امفاد یو جی ۱۲ پرو ساخت آلمان گنجیاب طلایاب و فلزیاب حرفه ای امفاد یو جی ۱۲ آلمان امفاد یا یو جی ۱۲ اسکنری مناسب برای پیدا کردن و تشخیص اجسام زیر سطحی مانند فلزات و فضاهای خالی است. گنجیاب طلایاب… ادامه »فلزیاب EMFAD – UG12 PRO

گنجیاب تصویریEXP 6000

گنجیاب تصویریEXP 6000 دستگاه گنجیاب تصویریEXP 6000 مدل به روز شده ای ایکس پی ۵۰۰۰ است که از آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژیهای روز در زمینه فلزیابی و تونل یابی استفاده نموده است . در اسکنر eXp 6000 دیگر از آن همه سیم و کابل خبری نیست .ارتباط به صورت وای فای و بیسیم است.… ادامه »گنجیاب تصویریEXP 6000

دستگاه فلزیاب لورنز Lorenz Deepmax x3

دستگاه فلزیاب لورنز Lorenz Deepmax x3 دستگاه فلزیاب لورنز Lorenz Deepmax x3 لورنز دیپ مکس ۳X یکی از جدیدترین پشرفت ها در زمینه ‌ردیاب های فلزی پالس جی جی اس (Pulse GBS) است. احتمالاً این دستگاه یکی از حساسترین و بادوام ترین ردیاب فلزی در نوع خودش است که قابل دسترس می باشد. لورنز دیپ… ادامه »دستگاه فلزیاب لورنز Lorenz Deepmax x3

دستگاه فلزیاب OKM Rover Gold

دستگاه فلزیاب OKM Rover Gold دستگاه فلزیاب OKM Rover Gold   دستگاه فلزیاب OKM Rover Gold محصول اوکاام روور گلد آلمان رور گلد(Rover Gold)   یک ردیاب طلا، نقره و مواد معدنی می باشد که بطور خاص برای تعیین موقعیت و مکان طلا، نقره و مواد معدنی غنی از فلزات ساخته شده است. این فلزیاب  تصویری… ادامه »دستگاه فلزیاب OKM Rover Gold

دستگاه فلزیاب FS REFLEXIONS اوکاام اف اس|09134442721

دستگاه فلزیاب FS REFLEXIONS اوکاام اف اس|09134442721 دستگاه فلزیاب FS REFLEXIONS اوکاام اف اس|09134442721

دستگاه فلزیاب GPA 1000|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب GPA 1000|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب GPA 1000|گوهرباستان|09134442721

باطری فلزیاب|گوهرباستان|09134442721

باطری فلزیاب|گوهرباستان|09134442721 باطری فلزیاب|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب و گنجیاب EMFAD – UG12 pro|شرکت گوهرباستان |09134442721

دستگاه فلزیاب و گنجیاب EMFAD – UG12 pro|شرکت گوهرباستان |09134442721 دستگاه فلزیاب و گنجیاب EMFAD – UG12 pro|شرکت گوهرباستان |09134442721

فلزیاب لورنز دیپ مکس سری Z1|شرکت گوهرباستان |09134442721

فلزیاب لورنز دیپ مکس سری Z1|شرکت گوهرباستان |09134442721 فلزیاب لورنز دیپ مکس سری Z1|شرکت گوهرباستان |09134442721

نماد لاک پشت در دفینه یابی و گنج یابی |شرکت گوهرباستان |09134442721

نماد لاک پشت در دفینه یابی و گنج یابی |شرکت گوهرباستان |09134442721 نماد لاک پشت در دفینه یابی و گنج یابی |شرکت گوهرباستان |09134442721

گنج یاب ZOLTRIX PRO7 |شرکت گوهرباستان |09134442721

گنج یاب ZOLTRIX PRO7 |شرکت گوهرباستان |09134442721 گنج یاب ZOLTRIX PRO7 |شرکت گوهرباستان |09134442721

تشخیص اورجینال بودن فلزیاب |گوهرباستان|09134442721

تشخیص اورجینال بودن فلزیاب |گوهرباستان|09134442721 تشخیص اورجینال بودن فلزیاب |گوهرباستان|09134442721

فلزیاب بوقی|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب بوقی|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب بوقی|گوهرباستان|09134442721

علائم و نشانه گنج مخفی درختان|گوهرباستان|09134442721

علائم و نشانه گنج مخفی درختان|گوهرباستان|09134442721 علائم و نشانه گنج مخفی درختان|گوهرباستان|09134442721 رمزگشایی و کارشناسی و تفسیر آثار و علائم درختان در گنج و دفینه یابی . یکی دیگر از محل ها و مکان های مناسب برای مخفی و پنهان کردن گنج و دفینه زیر درختان قدیمی و بزرگ و کهنسال بود …   دفینه… ادامه »علائم و نشانه گنج مخفی درختان|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب RADION 2020|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب RADION 2020|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب RADION 2020|گوهرباستان|09134442721 همراهان همیشگی و کاربران محترم سایت گوهرباستان همان طور که میدانید.   در قسمت مقالات سایتمون درباره ی فلزیاب ها و انواع آن توضیحاتی کامل به صورت اختصاصی داده شده است. و امروز میخواهیم درباره ی فلزیاب RADION 2020 برای شما توضیحاتی بدیم و اطلاعاتی را در این باره… ادامه »فلزیاب RADION 2020|گوهرباستان|09134442721

ردیاب COBRA X16000|گوهرباستان|09134442721

ردیاب COBRA X16000|گوهرباستان|09134442721 ردیاب COBRA X16000|گوهرباستان|09134442721

برنامه فلزیاب واقعی|گوهرباستان|09134442721

برنامه فلزیاب واقعی|گوهرباستان|09134442721 برنامه فلزیاب واقعی|گوهرباستان|09134442721 آیا شما متالورژی هستید؟ احساس یافتن فلزات دشوار است؟ آیا به دنبال ردیاب فلزی و همچنین ردیاب طلا هستید؟

فلزیاب ،گنج یاب FISHER TW 6|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب ،گنج یاب FISHER TW 6|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب ،گنج یاب FISHER TW 6|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب فیشر تی دبلیو سیکس محصول فیشر آمریکا ویژگی ها: سیستم کارکرد پالس القایی (PI) روش ردیابی رسانایی تعیین محل لایه ها دارای کلید تنظیم حساسیت دستگاه جهت کار در انواع زمین ها سیستم ALL-METAL به منظور جستجوی هر نوع فلز دارای… ادامه »فلزیاب ،گنج یاب FISHER TW 6|گوهرباستان|09134442721

ردیاب LRL 5000|گوهرباستان|09134442721

ردیاب LRL 5000|گوهرباستان|09134442721 ردیاب LRL 5000|گوهرباستان|09134442721 در این بخش به ارائه مطالبی بیشتری راجع به LRL 5000 شرکت هیرا دتکتورز می پردازیم تا اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید و بتوانید با انتخاب این دستگاه کاوش های حرفه ای خود را انجام دهید ردیاب ال ار ال 5000 یکی از برترین دستگاه ها و… ادامه »ردیاب LRL 5000|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب ایمپکت پرو ساخت Nokta ترکیه|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب ایمپکت پرو ساخت Nokta ترکیه|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب ایمپکت پرو ساخت Nokta ترکیه|گوهرباستان|09134442721 شرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمیته تولید فلزیاب و گنج یاب در استانبول ترکیه آغاز کرد. این شرکت که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دایر شده دارای بیش از ۱۵۰ نفر نیروی متخصص بوده و فلزیاب های… ادامه »فلزیاب ایمپکت پرو ساخت Nokta ترکیه|گوهرباستان|09134442721

نشانه بز در گنج یابی و دفینه یابی|گوهرباستان|09134442721

نشانه بز در گنج یابی و دفینه یابی|گوهرباستان|09134442721 نشانه بز در گنج یابی و دفینه یابی|گوهرباستان|09134442721 نشانه بز در گنج یابی و دفینه یابی نشانه بز در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ بُزحیوانی است اهلی از راستهٔ زوج‌سُمان (Artiodactyla)، خانوادهٔ گاوسانان (Bovidae)، زیر خانوادهٔ بزیان (Caprinae)، جنس بزها (Capra). به بچه‌بز یا… ادامه »نشانه بز در گنج یابی و دفینه یابی|گوهرباستان|09134442721

سوپر اسکنر سه بعدی scoliter |گوهرباستان|09134442721

سوپر اسکنر سه بعدی scoliter |گوهرباستان|09134442721 سوپر اسکنر سه بعدی scoliter |گوهرباستان|09134442721 سوپر اسکنر سه بعدی scoliter سنسورقدرتمند، با عملکرد بسیار قوی و با قیمتی بسیار مناسب در بازارهای جهانی عرضه شده. این دستگاهها قابلیت اسکن زمین تا عمق 14 متری را دارند. این ذستگاه قابلیت اسکن به دو صورت دستی و اتومات را دارد… ادامه »سوپر اسکنر سه بعدی scoliter |گوهرباستان|09134442721

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09134442721

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09134442721 گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09134442721 تفکیک فلزات به صورت آهن ،طلا ،نقره ،آلومینیوم هدفون بی سیم جهت تشخیص فرکانس فلزات جستجوی فلز موردنظر کاوشگر و حذف فلزات دیگر به صورت اتوماتیک اسکنر زمین ۳ بعدی دریافت گرافیک ۳ بعدی از گنجینه های زیر زمینی مانند فلزات گرانبها ،حفره… ادامه »گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب پالسی MX400|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب پالسی MX400|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب پالسی MX400|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب پالسی MX400 ساخت شرکت Ground EFX آمریکا مدل جدیدترین و نوین ترین محصول   عرضه شده این برند به بازار است. شرکت Ground EFX یک تولید کننده بسیار بزرگ است و خود این شرکت چندین کمپانی زیر مجموعه دارد و تمامی این شرکت ها به صورت سهامی فعالیت… ادامه »فلزیاب پالسی MX400|گوهرباستان|09134442721

نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721

نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721 نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721 نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی نشانه چوپان نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی بیان کننده چیست؟ نشانه چوپان و گوسفندانش به یک عبارتی : چوپان پر محبت، مهربان و با دقت به مکانهایی که… ادامه »نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721

معرفی سوپر سنسور|گوهرباستان|09134442721

معرفی سوپر سنسور|گوهرباستان|09134442721 معرفی سوپر سنسور|گوهرباستان|09134442721 اسکنر سوپر سنسور دستگاهی مغناطیس سنج است که با برنامه ریزی اختصاصی شرکتokm جهت تشخیص فضاهای خالی زیر زمین (نظیر تونل، راهرو، قبر، اتاقک و …) و همچنین فلزات دفن شده مورد استفاده قرار میگیرد. اطلاعات دریافتی از سیستم super sensor از دو طریق قابل تشخیص میباشد یکی شنیدن… ادامه »معرفی سوپر سنسور|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب ای تی ایکس ATX|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب ای تی ایکس ATX|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب ای تی ایکس ATX|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب ای تی ایکس | ATX دارای 2 لوپ دیسکی اورجینال جستجوگر 10*12 اینچ و 15*20 اینچ میباشد، دارای دو لوپ کاوشگر در زیر آب نیز میباشد، فلزیاب ATX به دلیل داشتن سیستم بسیار سبک و قابل حمل این محصول را محبوب کرده است… ادامه »فلزیاب ای تی ایکس ATX|گوهرباستان|09134442721

ردیاب locatorz x6|گوهرباستان|09134442721

ردیاب locatorz x6|گوهرباستان|09134442721 ردیاب locatorz x6|گوهرباستان|09134442721   معرفی ردیاب قدرتمند لوکاتورز ایکس ۶ از نسل جدید ایسی های هوشمند خودکار ردیاب لوکاتورز ایکس ۶  _ردیاب locatorz x6 _محصول شرکت اف جی ام الکترونیک امریکا طراحی و به بازار عرضه شده است. locatorz x 6 مدل جدید و ارتقا یافته ردیاب locatorz x 4 می باشد.… ادامه »ردیاب locatorz x6|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب و طلایاب GEMINI|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب و طلایاب GEMINI|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب و طلایاب GEMINI|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب جمینی بیونیک سیستم محصول ایگل آمریکا GEMINI BIONIC SYSTEM دارای ۴ آنتن جستجوگر حالت جستجو و نقطه یابی دقیق توانایی پیدا کردن طلا و نقره شعاع عملکرد ۵۰۰ متر و عمق کاوش ۱۰ متر دفترچه آموزش ۱۵ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات… ادامه »دستگاه فلزیاب و طلایاب GEMINI|گوهرباستان|09134442721

علامت گنج بزرگ چیست|گوهرباستان|09134442721

علامت گنج بزرگ چیست|گوهرباستان|09134442721 علامت گنج بزرگ چیست|گوهرباستان|09134442721 یکی از رویاهایی که همواره بشر در ذهن خود میپروراند پیدا کردن گنج و رسیدن به تمام خواسته هایش است.   پیدا کردن گنج نیز مانند هر امر دیگری دارای قواعد و قوانینی است که بدون دانستن و رعایت کردن آنها درصد موفقیت بسیار بسیار کم است.… ادامه »علامت گنج بزرگ چیست|گوهرباستان|09134442721

گنج یابNOKTA Golden King Plus |گوهرباستان|09134442721

گنج یابNOKTA Golden King Plus |گوهرباستان|09134442721 گنج یابNOKTA Golden King Plus |گوهرباستان|09134442721   یکی از رویاهایی که همواره بشر در ذهن خود میپروراند پیدا کردن گنج و رسیدن به تمام خواسته هایش است.   پیدا کردن گنج نیز مانند هر امر دیگری دارای قواعد و قوانینی است که بدون دانستن و رعایت کردن آنها درصد… ادامه »گنج یابNOKTA Golden King Plus |گوهرباستان|09134442721

LASER SCANNER|گوهرباستان|09134442721

LASER SCANNER|گوهرباستان|09134442721 LASER SCANNER|گوهرباستان|09134442721 رایج‌ترین دما سنج بدون تماس حرفه‌ای جهان ساخته شد. این وسیله باعث سهولت کار خواهد شد و وسیله‌ای است علمی برای جویندگان، خبر خوب آن است که فلزات قیمتی در طول شب گرم‌تر هستند و از محیط خود گرم‌تر می‌مانند (به وسیله امواج مادون قرمز خورشید گرم می‌شوند و به خاطر… ادامه »LASER SCANNER|گوهرباستان|09134442721

نشانه نگهبان در کنار مقبره ها در گنجیابی|گوهرباستان|09134442721

نشانه نگهبان در کنار مقبره ها در گنجیابی|گوهرباستان|09134442721 نشانه نگهبان در کنار مقبره ها در گنجیابی|گوهرباستان|09134442721 تفسیر نمادها و نشانه های نگهبان در کنار مقبره ها در گنج و دفینه یابی   درمورد مقبره ها و نمادهای نگهبان مورد جالب نکته اعتقادی کار هست که بعداز برپایی مقبره نمادی رو به عنوان نگهبان جایگاه درکنار… ادامه »نشانه نگهبان در کنار مقبره ها در گنجیابی|گوهرباستان|09134442721

ردیاب TD-MAX|گوهرباستان|09134442721

ردیاب TD-MAX|گوهرباستان|09134442721 ردیاب TD-MAX|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب تی‌دی مکس محصول دیپ‌فایندرز انگلستان دستگاه فلزیاب ردیاب TD-MAX محصول دیپ فایندرز آمریکا ردیاب TD-MAX بهترین و جدیدترین ردیاب دیجیتال دنیا.این دستگاه جدیدترین سیستم ردیاب شرکت deepfinders دیپ فایندرز میباشد که توسط مهندسین این شرکت طراحی شده است. علیرغم دیجیتال بودن سادگی این در دستگاه این سیستم را به… ادامه »ردیاب TD-MAX|گوهرباستان|09134442721

گنجیاب حرفه ای ts8000 |گوهرباستان|09134442721

گنجیاب حرفه ای ts8000|گوهرباستان|09134442721 گنجیاب حرفه ای ts8000|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب تی اس ۸۰۰۰ عمق کاوش ۶ متر واقعی با سیستم متال دتکتور. امکان شناسایی دقیق عمق هدف بصورت عددی جزو برترین نقطه زن پالسی با تکنولوژی SLF در جهان می باشد . توانایی تشخیص و تفکیک فلزات مانند طلا,نقره,مس,برنز,و … به صورت دقیق با کد یا… ادامه »گنجیاب حرفه ای ts8000 |گوهرباستان|09134442721

نشانه ستاره و ماه در دفینه|گوهرباستان|09134442721

نشانه ستاره و ماه در دفینه|گوهرباستان|09134442721 نشانه ستاره و ماه در دفینه|گوهرباستان|09134442721     نشانه ستاره و ماه در دفینه یابی | علامت ستاره در گنج یابی | سنگ نگاره ستاره | مفهوم سنگ نگاره ستاره | علامت ماه در دفینه یابی   ستاره چیست؟ ستاره گوی پر نور و درخشان و بسیار داغی ایست… ادامه »نشانه ستاره و ماه در دفینه|گوهرباستان|09134442721

نشانه ستاره و ماه در دفینه |گوهرباستان|09134442721

نشانه ستاره و ماه در دفینه |گوهرباستان|09134442721 نشانه ستاره و ماه در دفینه |گوهرباستان|09134442721 نشانه ستاره و ماه در دفینه یابی | علامت ستاره در گنج یابی | سنگ نگاره ستاره | مفهوم سنگ نگاره ستاره | علامت ماه در دفینه یابی   ستاره چیست؟ ستاره گوی پر نور و درخشان و بسیار داغی ایست… ادامه »نشانه ستاره و ماه در دفینه |گوهرباستان|09134442721

فلزیاب MULTI SENSOR|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب MULTI SENSOR|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب MULTI SENSOR|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب دابل مگنوم DOUBLE MAGNUM محصول آمریکا فلزیاب تصویری دابل مگنوم زنده DOUBLE MAGNUM یکی از مشخصه های دستگاه فلزیاب مگنوم، افزوده شدن منوی Livemodescan یا تصویر زنده زمین است که در این روش احتیاج نیست که اپراتور در یک مسیر خاص و مشخص حرکت کند و به… ادامه »فلزیاب MULTI SENSOR|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب ردیاب ایکس فایندر X Finder|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب ردیاب ایکس فایندر X Finder|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب ردیاب ایکس فایندر X Finder|گوهرباستان|09134442721 ردیاب طلای ایکس فایندر X Finder یک سیستم ایونیک دیجیتال است. این دستگاه علاوه بر طلا برای ده فلز دیگر قابل تنظیم است. فلزات ایکس فایندر X Finder عبارتند از: طلا. نقره. سرب . مس . آلومینیوم. برنز .الماس . اب . حفره.… ادامه »فلزیاب ردیاب ایکس فایندر X Finder|گوهرباستان|09134442721

یک فلزیاب خوب چه امکاناتی باید داشته باشد|گوهرباستان|09134442721

یک فلزیاب خوب چه امکاناتی باید داشته باشد|گوهرباستان|09134442721 یک فلزیاب خوب چه امکاناتی باید داشته باشد|گوهرباستان|09134442721 – عمق نفوذ حداقل ۳ متر داشته باشد. ۲- نشانگر متراژ داشته باشد. ۳- سبک و کم حجم باشد. ۴-فلریاب خوب باید تغییر فرکانس داشته باشد. برخی از همکاران محترم تاکید می کنند باید فرکانس پایین باشند ولی درست… ادامه »یک فلزیاب خوب چه امکاناتی باید داشته باشد|گوهرباستان|09134442721

نشانه انسان خوابیده در دفینه|گوهرباستان|09134442721

نشانه انسان خوابیده در دفینه|گوهرباستان|09134442721 نشانه انسان خوابیده در دفینه|گوهرباستان|09134442721 نماد انسان خوابیده در دفینه یابی یکی از نمادهای دنیای گنج های باستانی می باشد در ادامه با ما همراه باشید تا این نماد را تفسیر کنیم. این نماد داری مفاهیم بسیار زیادی می باشد اما دو تفسیر مهم دارد که از بقیه اهمیت بیشتری… ادامه »نشانه انسان خوابیده در دفینه|گوهرباستان|09134442721

فروش اسکنر Tero Vido expander|گوهرباستان|09134442721

فروش اسکنر Tero Vido expander|گوهرباستان|09134442721 فروش اسکنر Tero Vido expander|گوهرباستان|09134442721 اسکنر ترو ویدو اکسپندر Tero Vido expander ساخت شرکت ترو ویدو آلمان است. دستگاهی است بسیار کاربردی برای شناسایی و تشخیص فلزات با ارزش مانند طلا و نقره. دستگاهی واقعی و کاملا تخصصی برای یافتن گنج ها و دفینه های زیر زمینی است.میزان حساسیت این… ادامه »فروش اسکنر Tero Vido expander|گوهرباستان|09134442721

ردیاب وارویک Warwick |گوهرباستان|09134442721

ردیاب وارویک Warwick |گوهرباستان|09134442721 ردیاب وارویک Warwick |گوهرباستان|09134442721 با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز است . این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است. در این سیستم یونیت کنترل قدرت حذف… ادامه »ردیاب وارویک Warwick |گوهرباستان|09134442721

مشخصات دستگاه فلزیاب GPX 4800|گوهرباستان|09134442721

مشخصات دستگاه فلزیاب GPX 4800|گوهرباستان|09134442721 مشخصات دستگاه فلزیاب GPX 4800|گوهرباستان|09134442721 ویژگی‌ها و عملکردهای جدید دستگاه GPX 4800: تشخیص و شناسایی طلا را به میزان زیادی افزایش داده است. ویژگی های GPX 4800 شامل حس کردن چندین دوره‌ای (MPS)، تکنولوژی ولتاژ دوگانه (DVT)، و تنظیم زمان بندی الکترونیکی هوشمند (SETA) می‌باشد. همچنین قدرت انواع قبلی GPX… ادامه »مشخصات دستگاه فلزیاب GPX 4800|گوهرباستان|09134442721

ویژگی های فلزیاب گلدن سنس GOLDEN SENSE|گوهرباستان|09134442721

 ویژگی های فلزیاب گلدن سنس GOLDEN SENSE|گوهرباستان|09134442721 ویژگی های فلزیاب گلدن سنس GOLDEN SENSE|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب GOLDEN SENSE با سنسور و بلوتوث ایمیجینگ راه حلی ساده و کار آمد برای انواع فلزیابی ویژه حرفه ای ها :   با فلزیاب Golden Sense که به طور اختصاصی برای قطعات طلا، سکه ها و دیگر فلزات کوچک توسعه… ادامه »ویژگی های فلزیاب گلدن سنس GOLDEN SENSE|گوهرباستان|09134442721

ردیاب TARGET 330|گوهرباستان|09134442721

ردیاب TARGET 330|گوهرباستان|09134442721 ردیاب TARGET 330|گوهرباستان|09134442721   ردیاب تارگت ۳۳۰ ساخت شرکت گوهرباستان تولید کشور کره توضیحات:   سیستم کارکرد ارسال و دریافت موج فرکانسی تنظیم شده توسطه کاوشگر توانایی انتخاب و شناسایی ۲ هدف با ارزش ( طلاو نقره ) ردیابی حرفه ای جهت شناسایی گنج های پنهان در زمین شعاع عملکرد ۵۰۰ متر… ادامه »ردیاب TARGET 330|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب های برتر در دنیا از لحاظ کیفیت کدامند گوهرباستان|09134442721

فلزیاب های برتر در دنیا از لحاظ کیفیت کدامند گوهرباستان|09134442721 فلزیاب های برتر در دنیا از لحاظ کیفیت کدامند گوهرباستان|09134442721 یکی از قدرتمند ترین و کم یاب ترین دستگاه ها ی فلزیاب موجود در دنیا گنج یاب زالوتا (Zalotta Russian) ساخت کشور روسیه است . به تازگی کشور روسیه دستگاه گنج یاب قدرتمندی به نام… ادامه »فلزیاب های برتر در دنیا از لحاظ کیفیت کدامند گوهرباستان|09134442721

آموزش نحوه شکستن ساروج|گوهرباستان|09134442721

آموزش نحوه شکستن ساروج|گوهرباستان|09134442721 آموزش نحوه شکستن ساروج|گوهرباستان|09134442721 ساروج را چگونه بشکنیم ؟   نحوه شکستن بدنه اصلی از ترکیب آهک با سیلیس فعال شکل می‌گیرد. نکته مهم در اینجا فعال بودن سیلیس می‌باشد که به سیلیس آمورف یا بی‌شکل معروف است چرا که ساختمان آن بلوری نمی‌باشد. علامت کوزه در گنج یابی|گوهرباستان در گذشته… ادامه »آموزش نحوه شکستن ساروج|گوهرباستان|09134442721

ردیاب UG-50|گوهرباستان|09134442721

ردیاب UG-50|گوهرباستان|09134442721 ردیاب UG-50|گوهرباستان|09134442721 در مقاله زیر میخواهیم در مورد ردیاب UG-50 توضیح دهیم.   جدیدترین محصول شرکت دیپ فایندرز ردیاب UG-50 دستگاه فلزیاب و ردیاب UG-50 محصول دیپ فایندرز انگلستان دستگاه قدرتمند برای یافتن انواع فلزات در عمق زیاد و فاصله های دور UG-50 فلزیابی منحصر به فرد است که از جدیدترین متدهای آشکارسازی… ادامه »ردیاب UG-50|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب نانو جی ۱۰۰۰ – Nano-G1000|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب نانو جی ۱۰۰۰ – Nano-G1000|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب نانو جی ۱۰۰۰ – Nano-G1000|گوهرباستان|09134442721 سیستم کارکرد رادار نفوذی الکترومغناطیس با هسته ی انتقال کربن (GPR-C) دارد مشخصات این فلزیاب: این فلزیاب دارای قدرت نفوذی ۲۵۰Mhz. توانایی شناسایی فلزات کوچک در عمق بالا. شناسایی و نقطه یابی آنلاین هدف. توانایی حرکت به هر سمت و یا مسیر دلخواه… ادامه »فلزیاب نانو جی ۱۰۰۰ – Nano-G1000|گوهرباستان|09134442721

علامت کوزه در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721

علامت کوزه در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721 علامت کوزه در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721 علامت کوزه در گنج یابی و دفینه یابی نشانه چیست؟ علامت کوزه در گنج یابی : در قدیم از کوزه ها به عنوان ظرف غذا یا ظرف ﺁب، جای دفینه و اشیای زینتی استفاده می کردند و کوزه های بزرگ هم برای مدفون کردن اجساد… ادامه »علامت کوزه در گنج یابی|گوهرباستان|09134442721

ویژگی های دستگاه فلزیاب Fisher TW- 880|گوهرباستان|09134442721

ویژگی های دستگاه فلزیاب Fisher TW- 880|گوهرباستان|09134442721 ویژگی های دستگاه فلزیاب Fisher TW- 880|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب تی دبیلو ۸۸۰ محصول فیشر انگلستان سه فرکانس فعال توسط منتقل کننده فراهم شده است، و ۲ سبک غیرفعال برای ردیابی بدون منتقل کننده فراهم شده هستند. وزن سبک دریافت کننده ی فرکانس چندگانه برای استفاده ساده است. صفحه… ادامه »ویژگی های دستگاه فلزیاب Fisher TW- 880|گوهرباستان|09134442721

دستگاه PMR 2|گوهرباستان|09134442721

دستگاه PMR 2|گوهرباستان|09134442721 دستگاه PMR 2|گوهرباستان|09134442721 ردیاب خوراک خور پی ام آر ۲ تولید شرکت اندرسون رودز ساخت کشور آمریکا سیستم کارکرد ارسال و دریافت امواج الکترواستاتیک دارای سیستم ردیابی و شاقول. قابلیت دادن خوراک برای شناسائی فلزات مختلف. توانائی ردیابی فلزاتی همچون طلا، نقره و غیره. قابلیت کار در زمینهای مختلف «شوره زار، معدنی… ادامه »دستگاه PMR 2|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب دئوس|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب دئوس|گوهرباستان|09134442721 دستگاه فلزیاب دئوس|گوهرباستان|09134442721   دستگاه فلزیاب دئوس محصول شرکت ایکس پی فرانسه فلزیاب وایرلس ایکس پی دیوس یکی از بهترین فلزیابهای موجود در بازار است که دارای دقت عمل بالایی است بطوری که در زمینه یافتن سکه های کوچک و اشیا کوچک بهترین عملکرد را دارد . این محصول توسط شرکت XP… ادامه »دستگاه فلزیاب دئوس|گوهرباستان|09134442721

قبر شناسی در علم آثار و نشانه|گوهرباستان|09134442721

قبر شناسی در علم آثار و نشانه|گوهرباستان|09134442721 قبر شناسی در علم آثار و نشانه|گوهرباستان|09134442721 خیلی از مردم عقیده دارند که قبرستان گبریان متعلق به کافران است ولی این موضوع درست نیست. گبر یعنی غیر مسلمان و به کسانی که غیر مسلمان بوده اند بی دین گفته نمیشود. گبریان دین زردتشت داشتند. حال میخواهیم ببینیم که… ادامه »قبر شناسی در علم آثار و نشانه|گوهرباستان|09134442721

کار با ردیاب سوپر آلان تاراما|گوهرباستان|09134442721

کار با ردیاب سوپر آلان تاراما|گوهرباستان|09134442721 کار با ردیاب سوپر آلان تاراما|گوهرباستان|09134442721 یکی از بهترین و موفق ترین ردیاب ها در بین تمامی شعاع زن ها و ردیاب ها ردیاب سوپر الان تاراما ( super alan tarama ) است . این نوع ردیاب حاصل سال ها تحقیق و توسعه بر اساس آنچه نیاز مشتری است… ادامه »کار با ردیاب سوپر آلان تاراما|گوهرباستان|09134442721

فروش فلزیاب فول فایندر full finder|گوهرباستان|09134442721

فروش فلزیاب فول فایندر full finder|گوهرباستان|09134442721 فروش فلزیاب فول فایندر full finder|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب فول فایندر دارای ۲ سنسور قدرتمند .(GPR- 12Watt), (Magnet- FL1000) یکی از آخرین محصولات شرکت سونی (ژاپن) می باشد توانائی ذخیره سازی تا ۵۰۰ تصویر. شناسایی فلزات حتی با مقطع طولی. شناسایی فلزات جدید دفن شده. فلزیاب Full finder دارای بالانس اتوماتیک… ادامه »فروش فلزیاب فول فایندر full finder|گوهرباستان|09134442721

نشانه ردپای انسان در گنج یابی |گوهرباستان|09134442721

نشانه ردپای انسان در گنج یابی |گوهرباستان|09134442721 نشانه ردپای انسان در گنج یابی |گوهرباستان|09134442721 ردپای انسان در گنج یابی بسیار تاثیر گذار است به خصوص ردپایی که عکس چشم هم برروی آن کشیده شده باشد. اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود اگر رد پای… ادامه »نشانه ردپای انسان در گنج یابی |گوهرباستان|09134442721

ردیاب فلزیاب رگولاتور|گوهرباستان|09134442721

ردیاب فلزیاب رگولاتور|گوهرباستان|09134442721 ردیاب فلزیاب رگولاتور|گوهرباستان|09134442721   دستگاه فلزیاب THE REGULATOR محصول electro scopes آمریکا تشخیص دادن و تفاوت قایل شدن زیاد میتواند مکان حلقه ها، جواهرات، تکه های کوچک فلزات ومرواریدها و فلزات کوچک را نشان دهد. تشخیص دادن و تفاوت قایل شدن زیاد میتواند مکان حلقه ها، جواهرات، تکه های کوچک فلزات ومرواریدها… ادامه »ردیاب فلزیاب رگولاتور|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب بی سیم XP ORX|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب بی سیم XP ORX|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب بی سیم XP ORX|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب بی سیم XP ORX با صفحه نمایش برگشت + WSAudio هدفون بی سیم + ۹ “دور DD بالا فرکانس ضد آب کویل ۲۱ فرکانس کاری (۱۳ تا ۵۹ کیلوهرتز) برای استفاده در همه حوضچه ها. برنامه خود را انتخاب کنید و شروع به کاوش… ادامه »فلزیاب بی سیم XP ORX|گوهرباستان|09134442721

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09134442721

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09134442721

LASER SCANNER|شرکت گوهرباستان|09134442721

LASER SCANNER|شرکت گوهرباستان|09134442721

یک فلزیاب خوب چه امکاناتی باید داشته باشد|09134442721

یک فلزیاب خوب چه امکاناتی باید داشته باشد|09134442721

فلزیاب – Nano-G1000|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب – Nano-G1000|گوهرباستان|09134442721    

فلزیاب full finder|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب full finder|گوهرباستان|09134442721 فلزیاب full finder|گوهرباستان|09134442721فلزیاب فول فایندر دارای ۲ سنسور قدرتمند .(GPR- 12Watt), (Magnet- FL1000) یکی از آخرین محصولات شرکت سونی (ژاپن) می باشد توانائی ذخیره سازی تا ۵۰۰ تصویر. شناسایی فلزات حتی با مقطع طولی. شناسایی فلزات جدید دفن شده. فلزیاب Full finder دارای بالانس اتوماتیک و دستی سنسور مگنت وجی پی آر.… ادامه »فلزیاب full finder|گوهرباستان|09134442721

فروش فلزیاب در عراق |گوهرباستان|09134442721

فروش فلزیاب در عراق |گوهرباستان|09134442721

اسکنر وگا اس ای|VEGA SE|گوهرباستان|09134442721

اسکنر وگا اس ای|VEGA SE|گوهرباستان|09134442721

ردیاب شعاع زن و نقطه زن GOLD MINER|شرکت گوهرباستان|09134442721

  ردیاب شعاع زن و نقطه زن GOLD MINER|شرکت گوهرباستان|09134442721

فلزیاب کارکرده جی پی ایکس۵۰۰۰ |گوهرباستان| 09134442721

فلزیاب کارکرده جی پی ایکس۵۰۰۰ |گوهرباستان| 09134442721

اسکنر فلزیاب GSSI GPR SIR 4000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

اسکنر فلزیاب GSSI GPR SIR 4000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

خرید فلزیاب روورسی4|او کا ام|09134442721

خرید فلزیاب روورسی4|او کا ام|09134442721

فلزیاب DOUBLE MAGNUM|فلزیاب گوهرباستان|09134442721

فلزیاب DOUBLE MAGNUM|فلزیاب گوهرباستان|09134442721

خرید دستگاه فلزیاب SILVER uMax|گوهرباستان|09134442721

  خرید دستگاه فلزیاب SILVER uMax|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب Fisher TW- 880|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب Fisher TW- 880|گوهرباستان|09134442721

ردیاب future thermoscan| شرکت گوهرباستان | 09134442721

ردیاب future thermoscan| شرکت گوهرباستان | 09134442721  

ردیاب فیتزجرالد Treasure Navigator|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09134442721

ردیاب فیتزجرالد Treasure Navigator|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09134442721

فلزیاب Deep Finders Golden Age | شرکت گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب Deep Finders Golden Age | شرکت گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب کماندر سی رابرتسون | شرکت گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب کماندر سی رابرتسون | شرکت گوهرباستان | 09134442721

خرید ردیاب Deep finders Sky Force | شرکت گوهرباستان | 09134442721

خرید ردیاب Deep finders Sky Force | شرکت گوهرباستان | 09134442721

تعمیر فلزیاب AKA SIGNUM MFD | شرکت گوهرباستان | 09134442721

تعمیر فلزیاب AKA SIGNUM MFD | شرکت گوهرباستان | 09134442721

خرید فلزیاب GARRETT AT PRO|گوهرباستان|09134442721

خرید فلزیاب GARRETT AT PRO|گوهرباستان|09134442721

دستگاه LUMINOUS PS 20000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

دستگاه LUMINOUS PS 20000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

نحوه کار با فلزیاب GPX-4500 جی پی ایکس4500|09134442721

نحوه کار با فلزیاب GPX-4500 جی پی ایکس4500|09134442721

مقایسه فلزیاب لورنززد وان با تی اس ۸۰۰۰|09134442127

مقایسه فلزیاب لورنززد وان با تی اس ۸۰۰۰|09134442127

نحوه تخمین عمق هدف در ردیاب | شرکت گوهرباستان | 09134442721

نحوه تخمین عمق هدف در ردیاب | شرکت گوهرباستان | 09134442721

خریدفلزیاب Accumaster Pro Digital|گوهرباستان|09134442721

خریدفلزیاب Accumaster Pro Digital|گوهرباستان|09134442721

مقایسه فلزیاب لورنززد وان با تی اس ۸۰۰۰|09134442721

مقایسه فلزیاب لورنززد وان با تی اس ۸۰۰۰|09134442721   مقایسه فلزیاب لورنززد وان با تی اس ۸۰۰۰|09134442721

فلزیاب کره ای تی اس ۸۰۰۰ | گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب کره ای تی اس ۸۰۰۰ | گوهرباستان | 09134442721

ردیاب گنج GRAVITATOR|ا|09134442721

ردیاب گنج GRAVITATOR|ا|09134442721   ردیاب گنج GRAVITATOR|ا|09134442721  

دستگاه PMR 2 | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721

دستگاه PMR 2 | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721

فلزیابLECTRA SEARCH VS2121|گوهرباستان|09134442721

فلزیابLECTRA SEARCH VS2121|گوهرباستان|09134442721

اثر باستانیِ پیش از ظهور اسلام|گوهرباستان|09134442721

اثر باستانیِ پیش از ظهور اسلام|گوهرباستان|09134442721

جیوه و کاربرد آن در فلزیاب | شرکت گوهرباستان | 09134442721

جیوه و کاربرد آن در فلزیاب | شرکت گوهرباستان | 09134442721 جیوه و کاربرد آن در فلزیاب | شرکت گوهرباستان | 09134442721 جیوه به طور طبیعی و خاصیت هایی که خود جیوه دارد باعث آن می شود که گرایش به حوضه های مغناطیسی داشته باشد.   برای درک این موضوع اول باید خود جیوه را… ادامه »جیوه و کاربرد آن در فلزیاب | شرکت گوهرباستان | 09134442721

حفاری و گاز گرفتگی در گنج یابی و دفینه یابی | شرکت گوهرباستان | 09134442721

حفاری و گاز گرفتگی در گنج یابی و دفینه یابی | شرکت گوهرباستان | 09134442721 حفاری و گاز گرفتگی در گنج یابی و دفینه یابی | شرکت گوهرباستان | 09134442721 همانطور که میدانیم مواد خاصیت اکسید شدن یا ترکیب شدن با هم را دارند و یا تشکیل گاز میدهند. این گازها در هر منطقه بسته… ادامه »حفاری و گاز گرفتگی در گنج یابی و دفینه یابی | شرکت گوهرباستان | 09134442721

قبر شناسی در علم آثار و نشانه ها|شرکت گوهرباستان|09134442721

قبر شناسی در علم آثار و نشانه ها|شرکت گوهرباستان|09134442721  

دستگاه فلزیاب SILVER uMax|گوهرباستان|09134442721

دستگاه فلزیاب SILVER uMax|گوهرباستان|09134442721  

فلزیاب وایتس مدل TDI SL| شرکت گوهرباستان| 09134442721

فلزیاب وایتس مدل TDI SL| شرکت گوهرباستان| 09134442721

فلزیاب پالس دایو Nokta PulseDive|گوهرباستان| 09134442721

فلزیاب پالس دایو Nokta PulseDive|گوهرباستان| 09134442721

فلزیاب پروتون الیچ|Proton ELIC|

فلزیاب پروتون الیچ|Proton ELIC|

اثر باستانیِ پیش از ظهور اسلام|گوهرباستان|09134442721

اثر باستانیِ پیش از ظهور اسلام|گوهرباستان|09134442721

اسکنر تصویری Scoper | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721

اسکنر تصویری Scoper | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721   اسکنر تصویری Scoper | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721ب گوهرباستان |09134442721

فلزیاب DNM S7|شرکت گوهرباستان|09134442721

فلزیاب DNM S7|شرکت گوهرباستان|09134442721 فلزیاب DNM S7|شرکت گوهرباستان|09134442721 فلزیاب DNM S7 شامل چه ویژگی هایی است؟ فلزیاب DNM S7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد فلزیاب DNM S7یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با… ادامه »فلزیاب DNM S7|شرکت گوهرباستان|09134442721

پودر طلا چیست؟ | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

پودر طلا چیست؟ | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   پودر طلا چیست؟ | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱    

ردیاب aks | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

ردیاب aks | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   ردیاب aks | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   شرکت گوهرباستان در نظر دارد تا خدمت ویژه ایی به مشتریان خود ارائه دهد در همین راستا دوستانی که ردیاب AKS دارند و نمی توانند با آن کار کنند می توانند در این طرح شرکت کرده و ردیاب خود… ادامه »ردیاب aks | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

حالت نشانه مار در گنج یابی | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

حالت نشانه مار در گنج یابی | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱ حالت نشانه مار در گنج یابی | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   حالت نشانه مار چنبره زده سرش بیرون است اگر سر نشانه مار چنبره زده در بیرون باشد ، جهت پیچش درونی مهم می باشد. ولی در مکان دیگری از منطقه می باشد.… ادامه »حالت نشانه مار در گنج یابی | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

گنجیاب GMD PRO PLUS |شرکت گوهرباستان|۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

گنجیاب GMD PRO PLUS |شرکت گوهرباستان|۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   گنجیاب GMD PRO PLUS |شرکت گوهرباستان|۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   سوپرسنسور و لایوسنسور ۸سنسوره GMD PRO PLUS نسل جدید از اسکنر های زمین شناسی میباشد اسکنر جی ام دی پرو امریکایی از محدود اسکنرهایی می باشد که بدون سیم و با باطری لیتیومی اصلی با کارکرد ۱۲ساعت بی وقفه کار میکند… ادامه »گنجیاب GMD PRO PLUS |شرکت گوهرباستان|۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

اسکنر تصویری Scoper | شرکت فلزیاب گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

اسکنر تصویری Scoper | شرکت فلزیاب گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   اسکنر تصویری Scoper | شرکت فلزیاب گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   اسکنر تصویری Scoper یکی از محبوبترین دستگاه های جهان و محصول المان می باشد   مجهز به دو عدد سنسور بسیار قدرتمند و حساس جهت اسکن زمین و بالانس محیطی برای دریافت تصاویر با کیفیت… ادامه »اسکنر تصویری Scoper | شرکت فلزیاب گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

اسکنر REMIX GPR | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

اسکنر REMIX GPR | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   اسکنر REMIX GPR | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   ساخت شرکت Farmet Dedektor ترکیه است. این دستگاه دارای برد و مدار ساخت شرکت Gssi آمریکا می باشد. با توجه به دقت در عملکرد تشخیص فلزات و قیمت مناسب نسبت به کارایی این دستگاه یکی از بهترین اسکنرهای بازار محسوب… ادامه »اسکنر REMIX GPR | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

سوپرسنسور ZERO SCAN | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

سوپرسنسور ZERO SCAN | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   سوپرسنسور ZERO SCAN | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱   سوپر اسکنر سه بعدی ZERO SCAN جدید از اسکنر های زمین شناسی و ژئوفیزیک کمپانی GMD میباشد. این اسکنر از سنسورهای GMD بهرمند است. اسکنر مدل ZERO SCAN از معدود اسکنر‌ هایی می باشد که بدون سیم و… ادامه »سوپرسنسور ZERO SCAN | شرکت گوهرباستان | ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

فلزیاب نقطه زن Pimax2|خرید فلزیاب| ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

فلزیاب نقطه زن Pimax2|خرید فلزیاب| ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱ فلزیاب نقطه زن Pimax2|خرید فلزیاب| ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱ Pimax2دستگاه pimax2 قادر به تشخیص فلزات و حفره می باشد . با سیستم پالسی پیشرفته این دستگاه قادرخواهید بود   در همه نوع زمین و خاک بدون از دست دادن عمق کاوش بکنید. با حالت آنالیز خاک به سیستم های آشکار سازی پالسی… ادامه »فلزیاب نقطه زن Pimax2|خرید فلزیاب| ۰۹۱۳۴۴۴۲۷۲۱

فلزیاب ایمپکت IMPACT | گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب ایمپکت IMPACT | گوهرباستان | 09134442721   فلزیاب ایمپکت IMPACT | گوهرباستان |09134442721   فلزیاب ایمپکت کشف گنجینه های عمیق و مدفون شده با فلزیاب جدید نوکتا فلزیاب ایمپکتIMPACT که جزو فلزیاب های چند فرکانسی است. ترکیب فلزیاب های متعدد در یک فلزیاب و با بهره گیری از تکنولوژی جدید، در عین حالی که… ادامه »فلزیاب ایمپکت IMPACT | گوهرباستان | 09134442721

فروش فلزیاب لورنز Z2| شرکت فلزیاب گوهرباستان|09134442721

فروش فلزیاب لورنز Z2| شرکت فلزیاب گوهرباستان|09134442721 فروش فلزیاب لورنز Z2| شرکت فلزیاب گوهرباستان|09134442721

فلزیاب بلوفایندر BILUFINDER |گوهرباستان|09134442721

فلزیاب بلوفایندر BILUFINDER |گوهرباستان|09134442721 فلزیاب بلوفایندر BILUFINDER |گوهرباستان|09134442721 فلزیاب بلوفایندر BILUFINDER فلزیاب BILUFINDER برخی از امکانات فلزیاب طلایاب بلوفایتدر:

خریدفلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

خریدفلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721   خریدفلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721   یکی از پیشرفته ترین دستگاه های فلزیاب و گنج یاب تصویری موجود در بازار ایران فلزیاب ایمیجر ۲۵۰۰۰ (Imager 25000) می باشد. شما می توانید این اسکن های گرفته شده به وسیله این فلزیاب را آنالیز کنید و به… ادامه »خریدفلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب Legend Pro-Pack | گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب Legend Pro-Pack | گوهرباستان | 09134442721   فلزیاب Legend Pro-Pack | گوهرباستان | 09134442721   فلزیاب Legend Pro-Pack اولین آشکارساز Nokta Makro است که دارای فناوری همزمان چند فرکانس است. این پیشرفت پایداری بهبود یافته در زمین های معدنی و افزایش تفکیک در مکان های آلوده را ارائه می دهد. این دستگاه ضدآب میباشد… ادامه »فلزیاب Legend Pro-Pack | گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721   فلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721   یکی از پیشرفته ترین دستگاه های فلزیاب و گنج یاب تصویری موجود در بازار ایران فلزیاب ایمیجر ۲۵۰۰۰ (Imager 25000) می باشد. شما می توانید این اسکن های گرفته شده به وسیله این فلزیاب را آنالیز کنید و به… ادامه »فلزیاب ایمیجر25000 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب +SIMPLEX | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721

فلزیاب +SIMPLEX | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721   فلزیاب +SIMPLEX | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721   دارای دو مدل بیسیک و پرو (Basic – Pro) می باشد، دارای سیستم کارکرد VLF می باشد، SIMPLEX دارای لوپ دیسکی اورجینال DD11 اینچی ( 28سانتی متری) می باشد، قابلیت ضد آب بودن را نیز دارا می… ادامه »فلزیاب +SIMPLEX | شرکت فلزیاب گوهرباستان | 09134442721

خرید ردیاب ( TOM X60 ) | شرکت گوهرباستان | 09134442721

خرید ردیاب ( TOM X60 ) | شرکت گوهرباستان | 09134442721   خرید ردیاب ( TOM X60 ) | شرکت گوهرباستان | 09134442721

اسکنر GMD UJ 100 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

اسکنر GMD UJ 100  | شرکت گوهرباستان | 09134442721   اسکنر GMD UJ 100 | شرکت گوهرباستان | 09134442721   اسکنر GMD UJ 100  امریکا از محبوبترین فلزیاب های جهان می باشد. این اسکنر قادر است اسکن زمین و مشاهده هم زمان را انجام دهد با عمق کاوش 3 الی 4 متر دارای گیرنده و… ادامه »اسکنر GMD UJ 100 | شرکت گوهرباستان | 09134442721

فروش فلزیابANALIZER|گوهرباستان|09134442721

فروش فلزیابANALIZER|گوهرباستان|09134442721   فروش فلزیابANALIZER|گوهرباستان|09134442721 شعاع کاوش ۸۰۰ متر عمق اسکن ۸ متر در عالی ترین شرایط

خریدفلزیاب GEX8500 |گوهرباستان|09134442721

خریدفلزیاب GEX8500 |گوهرباستان|09134442721 خریدفلزیاب GEX8500 |گوهرباستان|09134442721 گرادیومتریر ومگنومتر با سنسور ۲۰۲۰ کار به صورت اسکن اتوماتیک ودستی اسکن لایو اسکن خط گراف

خریدفلزیابBILUFINDER |گوهرباستان|09134442721

خریدفلزیابBILUFINDER |گوهرباستان|09134442721 خریدفلزیابBILUFINDER |گوهرباستان|09134442721 فلزیاب بلوفایندر BILUFINDER فلزیاب BILUFINDER برخی از امکانات فلزیاب طلایاب بلوفایتدر:

اسکنر فلزیاب Rover UC|گوهربستان|09134442721

اسکنر فلزیاب Rover UC|گوهربستان|09134442721 اسکنر فلزیاب Rover UC|گوهربستان|09134442721 را میتوان ترکیبی از خلاقیت و تکنولوژی به حساب آورد.این دستگاه سه بعدی برای مناطقی مانند خاورمیانه که فلزیابی ممنوع است ساخته و طراحی شده است.عمق کاوش و نفوذ دستگاه ROVER UC در بهترین شرایط ۲۲ متر است که در نواحی و خاک های مختلف میتواند متغییر… ادامه »اسکنر فلزیاب Rover UC|گوهربستان|09134442721

خریدفلزیابCOBRA H.J|گوهرباستان|09134442721

خریدفلزیابCOBRA H.J|گوهرباستان|09134442721 خریدفلزیابCOBRA H.J|گوهرباستان|09134442721 قابلیت پیدا کردن فلزات طلا ونقره در عمق

خریدفلزیاب ایمیجر25000|گوهرباستان|09134442721

خریدفلزیاب ایمیجر25000|گوهرباستان|09134442721 خریدفلزیاب ایمیجر25000|گوهرباستان|09134442721 یکی از پیشرفته ترین دستگاه های فلزیاب و گنج یاب تصویری موجود در بازار ایران فلزیاب ایمیجر ۲۵۰۰۰ (Imager 25000)می باشد .

خرید فلزیاب Legend Pro-Pack|گوهرباستان|09134442721

خرید فلزیاب Legend Pro-Pack|گوهرباستان|09134442721   خرید فلزیاب Legend Pro-Pack|گوهرباستان|09134442721   فلزیاب Legend Pro-Pack اولین آشکارساز Nokta Makro است که دارای فناوری همزمان چند فرکانس است. این پیشرفت پایداری بهبود یافته در زمین های معدنی و افزایش تفکیک در مکان های آلوده را ارائه می دهد. این دستگاه ضدآب میباشد و برای کاوش در ساحل ایده… ادامه »خرید فلزیاب Legend Pro-Pack|گوهرباستان|09134442721

خریدپالس نوا OKM Pulse Nova|گوهرباستان|09134442721

خریدپالس نوا OKM Pulse Nova|گوهرباستان|09134442721 خریدپالس نوا OKM Pulse Nova|گوهرباستان|09134442721 دستگاهی از نوع پالسی (PI) برای کشف طلای طبیعی و فلزات است.این محصول ساخت کمپانی معتبر او کی ام آلمان بوده و مناسب کشف فلزات کوچک تا عمق 3 متر میباشد.این محصول دارای کاربری آسان برای افراد بدون تجربه قبلی بوده و از دو سیستم… ادامه »خریدپالس نوا OKM Pulse Nova|گوهرباستان|09134442721

خرید ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721

خرید ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721 خرید ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721   ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4 او کی ام ردیابی کاملا دیجیتال برای ردیابی اهداف فلزی مخصوصا طلا و نقره از فواصل دور است .Bionic X4 یکی از سرآمدترین ردیابهای دیجیتال با دقت بالا است.بیونیک ایکس فوردر حالت بایونیک نیاز… ادامه »خرید ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721

فلزیاب جی پی ایکس ۵۰۰۰ |گوهرباستان|09134442721

فلزیاب جی پی ایکس ۵۰۰۰ |گوهرباستان|09134442721 فلزیاب جی پی ایکس ۵۰۰۰ |گوهرباستان|09134442721   قابلیت تنظیم صدا را از ۱ تا ۱۰۰ دارا می باشدکه صدای آرام، نرمال، عمیقو قوی را شال می شود و همچنین میتوانید از طریق خروجی های هدفون و بلندگو جک صدا را بشنوید، فلزیاب جی پی ایکس می تواند حساسیت نویز… ادامه »فلزیاب جی پی ایکس ۵۰۰۰ |گوهرباستان|09134442721

Garrett ATX Deepseeker Package

Garrett ATX Deepseeker Package Garrett ATX Deepseeker Package De Garrett ATX Deepseeker Package, betreft de Garrett ATX Metaaldetector + extra grote diepzoekende 20 inch Mono zoekspoel + schokbestendige Militaria koffer.   De Garrett ATX is een Waterdichte Pulse Inductie Metaaldetector met een extreem dieptebereik. De letters ATX staan voor ALL Terrain Extreme. De metaaldetector is… ادامه »Garrett ATX Deepseeker Package

Diepzoeker Garrett GTI 2500 Pro Package met Eagle Eye

Diepzoeker Garrett GTI 2500 Pro Package met Eagle Eye     Diepzoeker Garrett GTI 2500 Pro Package met Eagle Eye   Garrett is het A-merk onder de metaaldetectors. Het zoeken met de Garrett GTI serie is een echte sensatie, het is 1 van de meest accurate en diepst zoekende systemen ter wereld. Een detector voor… ادامه »Diepzoeker Garrett GTI 2500 Pro Package met Eagle Eye

Garrett ACE 400i AT-Pinpointer Mega ACTIE

Garrett ACE 400i AT-Pinpointer Mega ACTIE Garrett ACE 400i AT-Pinpointer Mega ACTIE De nieuwe Garrett ACE 400i metaaldetector is de waardige opvolger van de zeer succesvolle Garrett EuroACE. Garrett behoudt alles wat goed was en breidt uit met veel nieuwe functies waardoor het topmodel uit de ACE-serie weer helemaal up-to-date is . De ACE 400i… ادامه »Garrett ACE 400i AT-Pinpointer Mega ACTIE

PulseDive Scuba Detector

PulseDive Scuba Detector   PulseDive Scuba Detector         LET TREASURE HUNTING BE YOUR NEXT UNDERWATER ADVENTURE   The PulseDive Scuba Detector gives you the benefits of high end underwater metal detectors at a fraction of the cost and size. Lightweight & rugged with audio, LED light and vibration alerts! Patented Design This… ادامه »PulseDive Scuba Detector

ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721

ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721 ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721   ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4 او کی ام ردیابی کاملا دیجیتال برای ردیابی اهداف فلزی مخصوصا طلا و نقره از فواصل دور است .Bionic X4 یکی از سرآمدترین ردیابهای دیجیتال با دقت بالا است.بیونیک ایکس فوردر حالت بایونیک نیاز به تنظیمات… ادامه »ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4|گوهرباستان|09134442721

اسکنر فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professional|گوهرباستان|09134442721

اسکنر فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professional|گوهرباستان|09134442721 اسکنر فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professional|گوهرباستان|09134442721   اسکنر فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professional نسخه به روز شده فلزیاب فیوچر محصول قبلی شرکت او کی ام آلمان،با تکنولوژی جدیدتر است ،این اسکنر نسبت به فلزیاب فیوچر دارای عملکرد و گزینه های بهتری است که کار جستجو را برای کاوشگران علاقه… ادامه »اسکنر فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professional|گوهرباستان|09134442721

اسکنر فلزیاب فیوچر OKM Future|گوهرباستان|09134442721

اسکنر فلزیاب فیوچر OKM Future|گوهرباستان|09134442721   اسکنر فلزیاب فیوچر OKM Future|گوهرباستان|09134442721     جدیدترین تولید و محصول شرکت او کی ام( OKM) است.این اسکنر قدرتمند قادر است فلزات و فضاهای خالی را تا عمق ۱۸ متری مشخص و به صورت سه بعدی در نرم افزار مخصوص تولیدات شرکت او کی ام یعنی Visulaizer 3D نمایش… ادامه »اسکنر فلزیاب فیوچر OKM Future|گوهرباستان|09134442721

اسکنر فلزیاب روور یوسی Rover UC|گوهربستان|09134442721

اسکنر فلزیاب روور یوسی Rover UC|گوهربستان|09134442721 اسکنر فلزیاب روور یوسی Rover UC|گوهربستان|09134442721 را میتوان ترکیبی از خلاقیت و تکنولوژی به حساب آورد.این دستگاه سه بعدی برای مناطقی مانند خاورمیانه که فلزیابی ممنوع است ساخته و طراحی شده است.عمق کاوش و نفوذ دستگاه ROVER UC در بهترین شرایط ۲۲ متر است که در نواحی و خاک… ادامه »اسکنر فلزیاب روور یوسی Rover UC|گوهربستان|09134442721

فلزیاب نقطه زن پالس نوا OKM Pulse Nova|گوهرباستان|09134442721

فلزیا